Daftar Mahasiswa Angkatan 2009 Yang Akan Habis Masa Studi Pada Juni 2016

DAFTAR MAHASISWA ANGKATAN 2009

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

YANG AKAN HABIS MASA STUDI PADA JUNI 2016

 

NO.

NIM

NAMA LENGKAP

1.

6661090007

Fitria Roslina
2.

6661090065

Teguh Ginanjar
3.

6661090119

Dewi Octavia
4.

6661090161

Vera Noviyanti
5.

6661090207

Aditiya Putunaisa
6.

6661090213

Siti Nuryuniawati
7.

6661090235

Ade Gusman Ramadhan
8.

6661090252

Rizkar Nugraha
9.

6661090539

Riko Helmi Septianto
10.

6661090574

Mohammad Lutfi. H
11.

6661090622

Wahyu Apriansyah
12.

6661090649

Nurul Agustin
13.

6661090876

Yulia Wahyuningtyas
14.

6661091082

Rizki Hidayat
15.

6661091084

Agung Kurniawan
16.

6661091095

Mutiara Fitriani
17.

6661091111

Tonny Iswanto
18.

6661091141

Mohamad Irsyad Mahdi
19

6661091238

Resti Novianti
20.

6661091243

M. Ismet Feridiana
21.

6661091286

Rizki Panji P
22.

6661091299

Hany Rahayu
23.

6661091380

Priska Annisa
24.

6661091382

Ratih Permita Sari
25.

6661091422

Dede Fathunur H
26.

6661091423

Dany Prayitno
27.

6661091482

Uun Nopiyanti
28.

6661091507

Euis Trisnawati
29.

6661091508

Muhammad Rafiudin
30.

6661091647

Adhitia Listiawati
31.

6661091648

Adnan Nur Sidik
32.

6661091649

Adnan Rizki Lubis
33.

6661091650

Ari Hardiawan
34.

6661091651

Astri Dwi Astuti
35.

6661091655

Hijriatul Mabruk
36.

6661091658

Kinda Handayani
37.

6661091662

M. Suci Agung Pratama
38.

6661091665

Mufrodi
39.

6661091666

Muhammad Arief S.
40.

6661091670

Tb. M. Nasrullah
41.

6661091671

Teguh Wahyu Iskandar
42.

6661091674

Weni Widiyanti
43.

6661091850

Nurhayatul Janah
44.

6661091901

Irma Amalia Yulianti
45.

6661091907

Hendri Hermawan
46.

6661091915

Amarullah R
47.

6661091973

Liska Purnamasari
48.

6661091974

Rika Meliawati
49.

6661091977

Ahmad Taju Arifin
50.

6661091998

Nanang Sutisna
51.

6661092007

Maeluhu Soimah
52.

6661092031

Mochamad dinul Rochmat
53.

6661092037

Ibnu Saputra
54.

6661092039

Riki Firmansyah
55.

6661092053

Muhamad Kusnadi HS
56.

6661092055

Firman Firdaus
57.

6661092060

Derry Bagus
58.

6661092062

Johan Septiana
59.

6661092064

Ayu Rahayuningtyas
60.

6661092069

Rosi Rosdiana
61.

6661092095

Eka Annisa Hardiyanti
62.

6661092141

Ramdani Maulana
63.

6661092142

M. Syafrial
64.

6661092187

M. Syaril Faisal
65.

6661092250

Sandy Kurniawan
66.

6661092259

Nita Apriyanti
67.

6661092260

Cipta Multi B
68.

6661092266

Yang Arestya Putri
69.

6661092280

Risal Mardiansyah
70.

6661092284

Rendi P
71.

6661092295

Amul Huzni
72.

6661092315

Gunandi Herdiyana
73.

6661092337

Marup Inayatullah
74.

6661092363

Rohmah Aisah
75.

6661092402

Diny Marlinda
76.

6661092432

Devvy Nurvica
77

6661092548

Septiyan Eka Putra
78

6661092557

Iwan Hermawan
79.

6661092586

Nina Rahmayuningsih
80.

6661092626

Rizkiya Apriani Safitri
81.

6661092635

Ario Dilla
82.

6661092683

Aang Anwar Sadat
83.

6661092688

Daevilah
84.

6661092689

Leni Ratnasari
85.

6661092692

Arie Firmansah
86.

6661092693

Saeful Hasan
87.

6661092701

Rd. Ricky Prihatmanto
88.

6661092705

Ade Koswara
89.

6661092711

Asep Hidayat
90.

6661092720

Febri Muzhofar
91.

6661092721

Yogi Prayoga
92.

6661092753

Fauzi Wijaya
93.

6661092814

Islahiyatul Mukhlishoh
94.

6661092830

Rifan Firdaus
95.

6661092860

Rosiyana
96.

6661092925

Asep Bayu
97.

6661092933

Rika Indriyani
98.

6661092987

Gayatri Silvestria
99.

6661093240

M. Agung Hardi

 

Harap diperhatikan dengan sangat untuk angkatan 2009.

1. Masa habis studi angkatan 2009 adalah Juni 2016

2. Cuti dihitung sebagai masa studi, sesuai dengan pedoman akademik.

3. Tetap melakukan KRS online untuk mengontrak skripsi bagi sedang dan atau akan melakukan skripsi. jika tidak melakukan KRS online, akan dicutikan oleh sistem dan tidak dapat melakukan bimbingan akademik.

Terima kasih.
Kaprodi ANE